CONCERTS

SANTO MACHANGO (21:30h)


ROCKY CANELA (20:30h)

DJ'S (durant tot el dia)